Woont, werkt of studeert u buiten Nederland?

Doe mee met onderzoek naar de dienstverlening van de Nederlandse overheid

De Nederlandse (Rijks)overheid wil de dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland verder verbeteren. Uw ervaringen met die dienstverlening en uw oordeel daarover zijn voor ons belangrijk. Juist nu we wereldwijd te maken hebben met de corona-epidemie merken we nog sterker hoe belangrijk het is dat de Nederlandse overheid burgers ook in het buitenland met raad en daad ter zijde staat.

Overheidsdiensten werken samen aan één burgerportaal, Nederlandwereldwijd.nl, met alle relevante informatie op één plek. Een centrale plek voor het regelen van uw overheidszaken. U vindt hier informatie over overheidsproducten en -diensten die u als Nederlander over de grens nodig hebt. Van DigiD tot rijbewijs, van AOW tot stembiljet. Aan het portaal voegen we dit jaar en volgend jaar informatie over steeds meer overheidsproducten en -diensten toe. Het 24/7 contact center van Nederlandwereldwijd.nl staat klaar om uw vragen te beantwoorden en kan u doorverwijzen naar de juiste instanties en kanalen.

Een eerste onderzoek in 2018 naar overheidsdienstverlening leverde al veel waardevolle inzichten voor verbetering op waarmee we aan de slag zijn gegaan. Deze maand (juni 2020) voert onderzoeksbureau Kantar Public in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuw onderzoek uit. In dit onderzoek stellen wij vooral vragen over uw ervaringen met informatie en communicatie door de overheid over de diensten die u afneemt. De resultaten gebruiken we om het burgerportaal zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw behoeften en wensen.

We hopen dat u mee wilt doen aan dit onderzoek. Deelname aan het onderzoek duurt ca. 14 minuten, en kan tot 30 juni 2020. U kunt het onderzoek bereiken via deze link.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens alle betrokken overheidsorganisaties:

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Project Loket Buitenland

 


 

Do you live, work or study outside the Netherlands?

Take our survey into services provided by the Dutch government

 

The Dutch government wants to further improve the provision of services to customers abroad. Your experiences and your opinions play a vital role in helping to achieve this goal. Now, as the world deals with the coronavirus pandemic, it is more important than ever that the Dutch government supports service users – at home and abroad – in any way it can.

Together, we’re working on one central point of contact, netherlandsworldwide.nl, which will provide all the relevant information in one place, so you can easily manage all your dealings with the authorities.

The website will provide information about all the government products and services customers abroad may require. From DigiD to driving licences, and from old age pensions (AOW) to ballot papers. In 2020 and 2021, we will be adding information on more and more government products and services. The 24/7 BZ Contact Centre is also available to answer your questions and refer you to the right authorities and channels.

The first survey of Dutch government services, conducted in 2018, gave us valuable insights into how those services could be improved, which led to changes being made. This month (June 2020) the independent consulting and research agency Kantar Public will be launching a new survey on behalf of the Ministry of Foreign Affairs. Questions will focus on customers’ experiences of information from and communication with the government about the services you use. The findings will be used to help the website meet your needs and requirements.

We hope you will participate in the survey. It will take about 15 minutes, and is available until 30 June 2020. Click HERE to start.

Thank you, on behalf of all the organisations involved.

Ministry of Foreign Affairs

International Desk project team